• Asker Omsorgstjeneste - gir hjelp til en lettere hverdagAsker Omsorgstjeneste - gir hjelp til en lettere hverdag

Asker Omsorgstjeneste - gir hjelp til en lettere hverdag

Asker Omsorgstjeneste er en privat tjeneste som tilbyr hjelp til brukere i og utenfor hjemmet.

Våre målgrupper er funksjonshemmede, eldre og andre som kunne trenge hjelp for å få en lettere hverdag.

Vi er et ekstra tilbud til de kommunale omsorgstjenester, slik at brukere som trenger mer omsorg og hjelp vil kunne benytte våre tjenester.

Vi tilrettelegger hjelpen etter dine behov og ønsker. Ingen oppgave er for liten.