Asker Omsorgstjeneste har lang erfaring innen eldreomsorg, når det gjelder både det sosiale, fysiske og psykiske hos det enkelte menneske. Vi er opptatt at alle mennesker skal oppleve at hverdagene kan være bra.  Alle små og store problemer kan løses og tilpasses den enkelte.

Våre mål for brukerne er å kunne bidra med glede, trygghet og økt livskvalitet. Vår styrke er at vi er forutsigbare, få å forholde seg til, har respekt, kommer når det er avtalt og gir god service på våre  tjenester. Og ikke minst – vi er glad i mennesker, liker samvær og være til hjelp

Inger-Ann Rabben

Utdannet hjelpepleier og sekretær innen regnskap med personal og lønn

Arbeidet i mange år innenfor hjemmesykepleie, psykiatri, eldre omsorg i sykehjem og bokollektiv.

De siste årene har hun arbeidet med regnskap og administrasjon