Timepris: kr. 460,- pr time. (08-17)

Kveldstillegg: kr. 100,- pr. time (etter 18)

Timepriser er uten merverdiavgift
For tjeneste som praktisk bistand/hjemmehjelp trenger kunden et vedtak fra sin kommune som beskriver at det er behov for praktisk hjelp .Dette vedtaket gir fritak for merverdiavgift på tjenesten.