Personlig hjelp
    - besøk / samvær
    - personlig hygiene
    - avlastning og
      tilsyn for pårørende
    - hjelp til papirarbeide

Følgetjeneste
    - ut på tur
    - teater/ kino
    - lege/ sykehus
    - hår/ fotpleie

Praktiske gjøremål
  - handle/ matlaging
  - klesvask /  stryke klær
  - sengeskift